ទិវាវប្បធម៍និងកីឡាអាស៊ាននៅអាហ្វ្រីកខាងត្បូង

ទិវាវប្បធម៍និងកីឡាអាស៊ាននៅអាហ្វ្រីកខាងត្បូង - ảnh 1
រូបថតៈ Internet

VOV- នាថ្ងៃទី១៩ឧសភា ស្ថានទូតនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានប្រចាំនៅអាហ្វ្រីកខាង​
ត្បូង​បានរៀបចំទិវាវប្បធម័និងកីឡាអាស៊ាននៅរដ្ឋធានិ Pretoria របស់អាហ្វ្រីក​ខាង​ត្បូងសំដៅបង្កើនថែមទៀតទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការប្រពៃណីនិង​តភ្ជាប់ សហគមន៍អាស៊ាន។ ក្នុងទិវាប្រពៃណីនេះ សហគមន៍អាស៊ាន​បាន​រៀបចមសកម្ម
ភាព វប្បធម៍និងកីឡាជាច្រើន។ ជាពិសេសក្នុងព្រឹត្តិការនេះ​ស្ថានទូតនៃបណ្ដាប្រ
ទេសអាស៊ាន បន្តបំផុសជួយគំាទ្រមូលនិធិមនុស្សធម៍អាស៊ាននៅអាហ្វ្រីក ខាងត្បូង សំដៅជួយឧបត្ថម្ភបណ្ដាជនរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិរបស់បណ្ដាប្រទេសសមា
ជិកនិងកុមារកំព្រានិង នៅ​ប្រទេស​អាហ្វ្រីកខាងត្បូង។​ក្នុងឱកាសនេះដែរ បណ្ដាប្រ
ទេស ដូចជាឥណ្ឌុនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីថៃសឹង្ហបុរីម៉ីយ៉ានម៉ានិងវៀតណាម បានឧទ្ទេសនាម បណ្ដាម្ហូបប្រពៃណីនិងវិសេសវិសាលនៃប្រទេសសមាជិកនីមួយៗ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ