ផ្សារណាត់ទេសចរណ៍អន្តរជាតិវៀតណាម២០១៤ផ្តោត សំខាន់លើទូរតំលៃថោក។

                        

ផ្សារណាត់ទេសចរណ៍អន្តរជាតិវៀតណាម២០១៤ផ្តោត សំខាន់លើទូរតំលៃថោក។ - ảnh 1

Vovworld- ផ្សារណាត់ទេសចរណ៍អន្តរជាតិវៀតណាម(VITM)២០១៤បានប្រារព
ឡើងនៅទីក្រុងហាណូយនាថ្ងៃទី៣មេសា។ VITM ឆ្នាំ២០១៤ប្រមូលប្តុំទៅលើការ
បង្កើនចំណាយរសំរាប់ទេសចរណ៍និងពង្រីកទេសចរណ៍។ក្នុងផ្សារណាត់លើកនេះ
មានកម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មគួរឲ្យ​ទាក់ទាញ។នោះគឺជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍នានា
នឹងផ្គត់ផ្គង់សំបុត្រប្រមមាណ១ម៉ឹន៥ពាន់ដោយមានតំលៃបន្ថយពី៤០ដល់៦០%
សំរាប់ទួរទេសចរណ៍នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។លោក​  Nguyen Cong Hoanអគ្គ
នាយករងក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនHanoi  RedTours អោយដឹងថា៖“ ក្នុងឱកាសនេះ
បណ្តាក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍នឹងផ្តល់សំបុត្រដែលមានតំលៃប​ន្ថយដល់៧០%
សំរាប់ជើងហោះហើរនៅក្នុងប្រទេសនិង៩០% សំរាប់ជើងហោះហើរអន្តរជាតិ។ ផ្សារណាត់លើកនេះក្រៅពី​ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជសញ្ញារបស់អង្គភាពអាជីវកម្ម
នានានៅជាឱកាសសំរាប់អ្នកផ្គត់ផ្គងសេវាកម្មចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាទេសចរណ៍
ហើយមហាជនអាចទិញឮបានទួរទេសចរណ៍ដោយមាតំលៃថោក​គុណភាពល្អ
ទៀតផង។  “
កម្មវិធីនេះមានការចូលរួមរបស់ក្តុមហ៊ុនអាកាសចណ៍រជាតិនិងអន្តរជាតិ ចំនួន៧៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ