ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់អាជីវករវ័យ​ក្មេងឆ្នើម ផ្កាយក្រហម២០១១

អាជីវករវ័យក្មេងចំនួន ១០នាក់ត្រូវបានស្ចើចសរសើរនៅពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់
អាជីវករវ័យ​ក្មេងឆ្នើម-ផ្កាយក្រហម ២០១១។ នេះគឺជាបណ្ដាអាជីវករគំរូរឆ្នើម
 ​កំពុងដឹកនាំបណ្ដា​អង្គ​ភាព​អាជីវកម្មមានកិត្យានុភាព ទទួលបានប្រាក់ចំណូល
ចំនួន ៦៤លានលានដុង ​បង់ចូល​ថវិការដ្ឋ​ចំនួនជាង ១៨ ពាន់លានដុង បង្កើត
ការងារធ្វើអោយពលករចំនួន​ ១ហ្មឹន​នាក់ រួមវិភាគទានទឹកប្រាក់ចំនួនជាង ៦០
ពាន់លានដូងអោយបណ្ដាសកម្មភាព សង្គម និងធានាសុខុមាលភាពសង្គម។
 Le Quang Ha អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន​ភាគហ៊ុន​ អន្តរ​ជាតិ​ Son Ha ជាអាជីវករ១រូប
 ក្នុងចំនួនអាជីវករឆ្នើមទាំង ១០ នាក់ដែលបាន​ទទួល រង្វាន់​ផ្កាយ​ក្រហម បាន
ចែករំឡែកថា៖ខ្ញុំគិតថាពានរង្វាន់ផ្កាយ ក្រហមនេះនឹង ផ្តល់មកនូវជំនឿ
ជឿជាក់​ និងការលើកទឹកចិត្ត សំរាប់បណ្ដាអាជីវករ បន្តឈាន ទៅមុខ
 អនុត្តន៏បណ្ដាគោលបំណងរបស់ខ្លួន ដើម្បីនាំអង្គភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
មិនគ្រាន់តែអភិវឌ្ឈន៏នៅវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ ​ថែមទាំងឈានទៅពិភព
លោកទៀតផង។ បណ្ដាមិត្តវ័យ​ក្មេង​ពេល​​ឃើញ​បណ្ដាអាជីវករវ័យក្មេង
ទទួលបានជោគជ័យ​នឹងមានការគិតគូរ និងមោទន​ភាពថាវៀតណាម
មានអាជីវករវ័យក្មេង ច្រើនដែល ហានគិតហានធ្វើ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ