វៀតណាមឈរលំដាប់ថ្នាក់ខ្ពស់ អំពីការធានាសន្តិសុខបណ្ដាញអ៊ីនធឺណែតនៅអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក

វៀតណាមឈរលំដាប់ថ្នាក់ខ្ពស់ អំពីការធានាសន្តិសុខបណ្ដាញអ៊ីនធឺណែតនៅអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក - ảnh 1
វៀតណាមឈរលំដាប់ថ្នាក់ខ្ពស់ អំពីការធានាសន្តិសុខបណ្ដាញអ៊ីនធឺណែតនៅអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក

(VOV)_ នាយប់ថ្ងៃទី២៦ តុលា មជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយ​បណ្ដាញអ៊ីនធឺ
ណែត នៃវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអូស្ត្រាលី ( ASPI) បាន​ប្រកាស
បញ្ជីរាយនាមចំណាត់ថ្នាក់ ធានាសន្តិសុខ​បណ្ដាញអ៊ីនធឺណែត ក្នុងឆ្នាំ​ ២០១៥ 
នៅតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក ដែលក្នុងនោះ វៀតណាមឈរលំដាប់ថ្នាក់​ទី៩។​ ក្នុង
បញ្ជីនេះ ឈរលំដាប់ថ្នាក់ទីមួយគឺអាមេរិក ហើយបន្តទៀតគឺ៖​ជប៉ុន ​កូរ៉េខាងត្បូង
 សិង្ហបុរី និងអូស្ត្រាលី។ នាយកមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយ​បណ្ដាញអ៊ីនធឺ
ណែតអន្តរជាតិ Tobias Feakincho បានអោយដឹងថា៖ តំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក នឹង
បន្តដើរតួនាទីស្នូល ក្នុងការតម្រង់ទិសអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច​ឌីជីថល និងទប់
ស្ដាត់វាយប្រហារនានាតាម​បណ្ដាញអ៊ីនធឺណែត លើពិភពលោក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ