វៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការអនុវត្តច្បាប់សុវត្ថិភាពអនាម័យ ពលកម្ម

                    

វៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការអនុវត្តច្បាប់សុវត្ថិភាពអនាម័យ ពលកម្ម  - ảnh 1
ការងារសុត្ថិភាពអនាម័យត្រូវបានធានា(រូបថត: Internet)

VOV-សន្និសីទបូសរុប១៨ឆ្នាំ អនុវត្តច្បាប់សុវត្ថិភាពអនាម័យពលកម្ម​និងទិសដៅអនុវត្តដល់ឆ្នាំ២០២០បានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហាណូយនាថ្ងៃ
ទី៨ធ្នូ។នៅសន្និសីទបណ្តាដំណាងបានផ្ទៀងស្តាប់របាយការណ៍អន្តរាគម
ស្តីពី ការអនុវត្តច្បាប់សុវត្ថិភាពអនាម័យ ពលកម្មនាពេលកន្លងទៅ។

ទោះបីជាទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់របស់គ្រប់ក្រសូងផ្នែកនាពេល
កន្លងមកក៍ដោយក៍ការងារសុវត្ថិភាពអនាម័យពលកម្មនៅជូបការសាកល្បង
ជាច្រើន។និងករណីគ្រោះថ្នាក់ពលកម្មនៅកើតមានឡើងដោយសាចំនួន
អង្គភាពអាជីវកម្មកើនខ្លាំងនិងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអនថយមនសិការបស់
ប្រជាពលករពុំទាន់ខ្ពស់នៅឡើយ។រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ យុទ្ឋជនពិការនិង
សង្គមកិច្ចវៀតណាម​ Nguyen Thi Hai Chuyen ​បាន​អោយដឹងថា៖“ប្រជាពលករ
១ចំណែកពុំទាន់មានមនសិកាការពារខ្លួនដោយខ្លួនឯងក្នុងការធ្វើ​ពលកម្ម
និងផលិតកម្មនៅឡើយ។កំលាំងរអធិការពលកម្មនៅស្តួចស្តើងបានជាការងារ
 អធិការកិ​ច្ចចំពោះអង្គភាពអាជីវកម្មដំណើរការមិនបានច្រើនទេ“៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ