កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីសហភាពអឺរ៉ុបបានពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណើរការរួមដើម្បីស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយ​ Covid-19

(VOVWORLD) - ផែនការស្តារសេដ្ឋកិច្ចរួមឡើងវិញសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលគឺជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភារវាងរដ្ឋមន្រ្តីនៃបណ្តាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងឧស្សាហកម្ម។

ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ រដ្ឋមន្រ្តីទាំងឡាយបានពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណើរការរួមស្តីពីការស្តារឡើងវិញ (JRR) ដែលជាឯកសារនាំចេញដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនិង ប្រធាន EC ចាប់ពីចុងខែមេសាកន្លងមក។ JRR ផ្តោតសំខាន់លើភាពចាំបាច់នៃផែនការស្តារឡើងវិញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងការវិនិយោគដ៏ទូលំទូលាយសំដៅ     គាំទ្រដល់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19។

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ រដ្ឋមន្រ្តីទាំងអស់ក៏បានឯកភាពគ្នាថាការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីជួយស្តារនិងធ្វើទំនើបកម្មនូវសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉បឡើងវិញផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ