កំណើនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនឹងអភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងក្លាដោយសារ TPP

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនឹងអភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងក្លាដោយសារ TPP - ảnh 1
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនឹងអភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងក្លាដោយសារ TPP

          (VOV)_កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វីក ( TPP)
ដោយមានការចូលរួមរបស់ប្រទេសចំនួន១២ ដែលក្នុងនោះមានវៀតណាម ត្រូវ
បានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការ នាថ្ងៃទី៤ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៦។ធនាគារពិភពលោក ​បានព្យាករណ៍ថា៖ TPP នឹងនាំមកនូវកម្លាំងចលករអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចធំធេង​សំរាប់វៀត
ណាម។ តាមរបាយការណ៍ ៖​យថាទស្សន៍សេដ្ឋកិច្ចសកល ​ដោយ​ក្រុមធនាគារប្រកាស ថា៖ វៀតណាមនឹងមានកំណើនខ្លាំងក្លាបំផុត ជិត១០% ​កំរិតខ្ពស់បំផុត
 ក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិក TPP ចំនួន១២ ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ TPP ក៏លើក
កំពស់ទំហំពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម ឡើងជាង៣០% បើប្រៀបនឹង​រយៈពេលមុន
មាន TPP៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ