ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងកន្លងទៅ វៀតណាមបានកត់ត្រាករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ ក្នុងប្រទេសចំនួន ១០.២៩៩ ករណី និងព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺចំនួន ៤.៧៧៦ នាក់

(VOVWORLD) - ក្នុងនោះករណីនាំចូលចំនួន ២២ ករណី ត្រូវបានដាក់ឱ្យនៅកន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័ក និង ១០.២៩៩ ករណីត្រូវបានកត់ត្រាឆ្លងក្នុងប្រទេស៕

យោងតាមព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានស្តីពីការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី២២ ខែ វិច្ឆិការបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីម៉ោង ១៦  ថ្ងៃទី ២១ ខែវិច្ឆិកា ដល់ម៉ោង ១៦ ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១០.៣២១នាក់ ត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងប្រព័ន្ធថ្នាក់ជាតិគ្រប់គ្រងករណីកូវីដ១៩ ក្នុងនោះករណីនាំចូលចំនួន ២២ ករណី ត្រូវបានដាក់ឱ្យនៅកន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័ក និង ១០.២៩៩ ករណីត្រូវបានកត់ត្រាឆ្លងក្នុងប្រទេស (កើនឡើង ៤១៧ ករណីបើធៀបនឹងថ្ងៃមុន) ក្នុង ខេត្ត ក្រុង ចំនួន ៥៨។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ