ការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាទំនួលខុសត្រូវ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ ប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលនិងសង្គមទាំងមូល

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Minh Chinh បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកទី៣ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការ អនុវត្តការសន្យារបស់ វៀតណាមនៅកិច្ចប្រជុំ COP២៦។

ការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាទំនួលខុសត្រូវ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ ប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលនិងសង្គមទាំងមូល  - ảnh 1លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Minh Chinh៖ "ការឆ្លើយតបទៅ នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ គឺជាការទទួលខុសត្រូវ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រព័ន្ធ នយោបាយទាំងមូលនិងសង្គមទាំងមូល ព្រមទាំងជាការទទួលខុសត្រូវ កាតព្វកិច្ច និងសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់រូបផងដែរ"។ (រូបថត៖ VGP)
ថ្លែងមតិនៅទីនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Minh Chinh បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជាច្រើនឆ្នាំ នៅតែប្រឈមនឹង ការលំបាកជាច្រើន ប៉ុន្តែបានដាក់ចេញការសន្យាចំពោះការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែ ប្រួលអាកាសធាតុដូចនឹងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នានា។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចង្អុល បង្ហាញថា ការសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការអនុវត្តគោលដៅ បំភាយឧស្ម័ន សុទ្ធមកត្រឹម "សូន្យ" គឺជាឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរ ភាព ជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតក្នុងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍទាំងអស់។ ការឆ្លើយតបទៅ នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ គឺជាការទទួលខុសត្រូវ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រព័ន្ធ នយោបាយទាំងមូលនិងសង្គមទាំងមូល ព្រមទាំងជាការទទួលខុសត្រូវ កាតព្វកិច្ច និង សិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់រូបផងដែរ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Minh Chinh បានស្នើឲ្យដាក់ពង្រាយអនុវត្តន៍ ដំណោះស្រាយជាបន្ទាន់ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះ បង្កើនភាពធន់នឹងផល ប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ; ផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់បំផុតដល់ការធានាសុវត្ថិភាព របររកស៊ីរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ដែលមានហានិភ័យរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ; ផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការបំប្លែងថាមពល ដោយផ្អែកលើសក្តានុពល និងប្រៀបខ្លាំងនៃតំបន់នីមួយៗ។ “ក្នុងការកៀរគរធនធាន ខ្ញុំស្នើឲ្យក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវផ្តោតលើ៖ ទីមួយគឺការសុក្រិតរបៀបរបបឲ្យបានសមស្របនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនិងការអភិវឌ្ឍបៃតង។ ទីពីរ ផ្តោតលើការកៀរគរធនធាន រួមទាំងធនធានរដ្ឋ ធនធានពីសង្គម និងធនធានពីកិច្ច សហប្រតិបត្តិការរដ្ឋ-ឯកជនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ ទី៣ អំពីធនធានមនុស្ស គឺចាំបាច់ត្រូវរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ និងពង្រឹងគុណភាព។ ទី៤ ផ្លាស់ប្ដូថ្មីផ្នែកវិទ្យា សាស្ត្រនិងបច្ចេក វិទ្យា។ ទី៥ ផ្លាស់ប្ដូរថ្មីវិធីគ្រប់គ្រងថាមពល ដាក់ចំណោទទូទៅរបស់ ប្រជាជាតិជាអាទិភាពចម្បងបង្អស់”។
ទន្ទឹមនឹងនោះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រដ្ឋ-ឯកជន; រួមចំណែកក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យ ខ្លួនទីពឹងខ្លួន ម្ចាស់ ការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ ធានាតុល្យភាពសំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ច រួមទាំងតុល្យ ភាពថាមពល ធានាផលិតកម្ម និងអាជីវកម្ម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ