ការតាំងពិព័រណ៌ផែនទីនិងឯកសារស្ដីអំពី Hoang Sa, Truong Sa របស់វៀតណាម

ការតាំងពិព័រណ៌ផែនទីនិងឯកសារស្ដីអំពី Hoang Sa, Truong Sa របស់វៀតណាម - ảnh 1
ការតាំងពិព័រណ៌ផែនទីនិងឯកសារស្ដីអំពី Hoang Sa, Truong Sa របស់វៀតណាម

(VOV)_​នាថ្ងៃទី៥តុលា នៅខេត្តហ្វាងទ្រី (ភូមិភាគកណ្ដាលវៀតណាម) បានបើក​
ការតាំងពិព័រណ៌ផែនទីនិងឯកសារ ស្ដីអំពី៖ប្រជុំកោះ Hoang Sa, Truong Sa របស់វៀត
ណាម-បណ្ដាភ័ស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិយុត្តិ។ ការតាំងពិព័រណ៌​នេះ​បានឧទ្ទេសនាម
ផែនទីជិត១០០ផ្ទាំង និងឯកសារនានាដែលទាក់ទិនដល់អធិប​តេយ្យភាពរបស់វៀត
ណាម ចំពោះប្រជុំកោះទាំងពីរ Hoang Sa និង Truong Sa។ ការតាំងពិព័រណ៌នេះនឹងអូស
បន្លាយដល់ថ្ងៃទី៨តុលាឆ្នាំ២០១៦៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ