ការនាំចេញជលផលក្នុងឆ្នាំ២០១៤គ្រោងនឹងទទួលបាន៧ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

ការនាំចេញជលផលក្នុងឆ្នាំ២០១៤គ្រោងនឹងទទួលបាន៧ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក - ảnh 1
ការនាំចេញជលផលក្នុងឆ្នាំ២០១៤គ្រោងនឹងទទួលបាន៧ពាន់លាន
ដុល្លារអាមេរិក


(VOVworld)-សម្ព័ន្ធសមាគមកែច្នៃនិងនាំចេញជលផលវៀតណាម (VASEP)បាន
ឲ្យ ដឹងថា ការដែល Vasep ព្យាករណ៍ថា កានាំចេញជលផលក្នុងឆ្នាំ២០១៤ នឹង
ទទួលបាន៧ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដោយឈរលើមូលដ្ឋាន តម្លៃនាំចេញមុខ
ទំនិញបង្កង កើនឡើងនៅគ្រប់ទីផ្សារ។ ដោយឡែកមុខទំនិញបង្កង ក្នុងឆ្នាំ២០១៤
នេះ នឹងនាំមក ឲ្យវៀតណាមបានចំនួនប្រាក់៣,៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដោយ
សារការនាំចេញបង្កង ទៅ បណ្តាទីផ្សារស្នូលដូចជាចិន កូរ៉េខាងត្បូង អូស្រ្តាលី
មានលក្ខណៈល្អប្រសើ។

        គិតត្រឹមតែរយៈ៥ខែដើមឆ្នាំ២០១៤ តម្លៃប្រាក់ពាណិជ្ជកម្មទទួលបាន ២,៨៦
ពាន់ លានដុល្លារអាមេរិក កើន ២១%បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានាឆ្នាំទៅមិញ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ