ការបោះឆ្នោតប្រធានាធីបតីអាមេរិកឆ្នាំ ២០២០ - បេក្ខជន Kamala Harris ឈានឡើងដល់លំដាប់ថ្នាក់លេខ ២ បន្ទាប់ពីការជជែកពិភាក្សាលើកដំបូង

(VOVWORLD) - លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងដោយ CNN និង SSRS បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដាថា សមាជិកព្រឹទ្ធសភា លោកស្រី Kamala Harris     ដណ្តើមបានលំដាប់ថ្នាក់លេខ ២ បន្ទាប់ពីការជជែកពិភាក្សាដំបូងរបស់បេក្ខជន   ដណ្តើមតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៃគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យសំដៅ ទទួលយកឲ្យបានសំបុទ្រចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ។
ការបោះឆ្នោតប្រធានាធីបតីអាមេរិកឆ្នាំ ២០២០ - បេក្ខជន Kamala Harris ឈានឡើងដល់លំដាប់ថ្នាក់លេខ ២ បន្ទាប់ពីការជជែកពិភាក្សាលើកដំបូង - ảnh 1 បេក្ខជន Kamala Harris

លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថា បេក្ខជន Harris ទទួលបានការគាំទ្រចំនួន ១៧% ពីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ ដែលបានចុះឈ្មោះ ហើយអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យ ប្រហែលជាមានបំណងចង់គាំទ្រចំពោះគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ ដោយកើនឡើង ៩ ពិន្ទុចាប់តាំងពីការស្ទង់មតិដែល CNN បានធ្លាប់ធ្វើឡើងកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ