ការបោះឆ្នោតអាមេរិកឆ្នាំ ២០២០៖ អ្នកបោះឆ្នោតជិត ៥៩ លាននាក់បានទៅបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់

(VOVWORLD) - ក្នុងបរិបទនៃការបន្តរីករាលដាលជំងរាតត្បាត-១៩ អត្រាអ្នកទៅបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់ នៅតែបន្តកើនឡើងនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា (ម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក) ចំនួនស្លឹកឆ្នោតដំបូងក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិប តីអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះគឺលើសចំនួនឆ្នាំ ២០១៦ បើទោះបីជានៅសល់ ៩ ថ្ងៃទៀត ទើបដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតផ្លូវការក៏ដោយ។

ជាក់ស្តែង យោងតាមទិន្នន័យពី CNN និង Edison Research and Catalist  នៅរដ្ឋចំនួន ៥០ នៃសហរដ្ឋ អាមេរិកនិងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី មានពលរដ្ឋអាមេរិកជាង ៥៨,៧ លាននាក់ បានទៅបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់។ ក្នុងបរិបទនៃការបន្តរីករាលដាលជំងរាតត្បាត-១៩ អត្រាអ្នកទៅបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់ នៅតែបន្តកើនឡើងនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ