ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃ អ.ស.ប.អំពាវនាវបង្កើនការពារបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះមនុស្សធម៌


ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃ អ.ស.ប.អំពាវនាវបង្កើនការពារបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះមនុស្សធម៌ - ảnh 1
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃ អ.ស.ប.អំពាវនាវបង្កើនការពារបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះមនុស្សធម៌ (Image: VNA)

(VOVworld) - ដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងតម្រង់ទៅលើបុគ្គលិកជួយ
សង្រ្គោះ មនុស្សធម៌ នាថ្ងៃទី ៣០ សីហា ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃ អ.ស.ប. បាន
អនុម័តលើ សេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលស្នើរឲ្យការទទួលខុត្រូវចំពោះបណ្ដាការ
វាយប្រហារទៅលើបុគ្គលិកជួយសង្រ្គោះហើយដាស់តឿនភាគីទាក់ទិននានា
ក្នុងបណ្ដាជំលោះអនុញ្ញត្ត ទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយជនរងគ្រោះគ្មានគំរិត។ ការអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តពោលខាងលើបានសឲ្យឃើញនូវឯកភាព
រវាងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សា សន្តិសុខនៃ អ.ស.ប. ចំពោះបញ្ហាដ៏សែនសំខាន់នេះសំដៅការពារបុគ្គលិកជួយ សង្គ្រោះ
មនុស្សធម៌។ សេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានអនុម័តក្នុងកាលៈទេសៈដែល បរិមាណបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះមនុស្សធម៌ត្រូវបានសម្លាប់ ចាប់ចំណាប់ខ្មាំង
ឬ រងរបួស ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបានកើនឡើងនៅទីកន្លែងក្តៅគគុកនាបច្ចុប្បន្នលើពិភពលោក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ