ការរាយការណ៍សុខភាពអេឡិចត្រូនិកដោយចាប់បង្ខំចំពោះជើងហោះហើរក្នុងស្រុក

(VOVWORLD) - អ្នកដំណើរអាចរាយការខុសភាពអនឡាញនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសុខភិបាល tokhaiyte.vn ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទរាយការសុខភាព Vietnam Health Declaration។
ការរាយការណ៍សុខភាពអេឡិចត្រូនិកដោយចាប់បង្ខំចំពោះជើងហោះហើរក្នុងស្រុក - ảnh 1 (រូបថត៖ TTXVN)

តំណាងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Vietnam Airline និង Bamboo Airways ទើបបានឲ្យដឹងថាដោយអនុវត្តន៍តាមសំណើររបស់ស្ថាប័នសមត្ថកិច្ច សំដៅចូលរួមចំណែកក្នុងការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ និងទប់ស្កាត់ឲ្យទាន់ពេលវេលានូវការឆ្លងរាល់ដាល Covid – 19 នោះ Vietnam Airline និង Bamboo Airways បានចូនដំណឹងអំពីសំណើររាយការណ៍សុខភាពអេឡិចត្រនិក ដោយចាប់បង្ខំសម្រាប់អ្នកដំណើរ មុនពេលធ្វើការហោះហើរក្នុងស្រុក។ អ្នកដំណើរអាចរាយការខុសភាពអនឡាញនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសុខភិបាល tokhaiyte.vn ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទរាយការសុខភាព Vietnam Health Declaration៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ