ខេត្ត Lao Cai បង្ហាញមុខកម្មវិធីផ្នែកទន់នៃការប្រឡងគូសតម្រូវតាមអ៊ីនធឺណិតស្វែង យល់អំពីឯកសារមហាសន្និបាតបក្ស

(VOVWORLD) - កម្មវិធីផ្នែកទន់នេះ ជាការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសំដៅផ្លាស់ប្ដូរថ្មី លើកកំពស់គុណ ភាពក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រ ជ្រួតជ្រាប ស្រាវជ្រាវ ឃោសនា និងអនុវត្តសេចក្ដីសម្រេច ចិត្តនៃមហាសន្និបាកបក្សភាគគ្រប់ជាន់ថ្នាក់លើភូមិសាស្ត្រខេត្តក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ២០២០- ២០២៥។ 

នាថ្ងៃទី១ មីនា គណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Lao Cai បានរៀបចំ “ពិធីបង្ហាញមុខកម្មវិធី ផ្នែកទន់នៃការប្រឡងគូសតម្រូវតាមអ៊ីនធឺណិតស្វែងយល់អំពីឯកសារមហាសន្និបាតបក្ស”។ កម្មវិធីផ្នែកទន់នេះ ជាការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសំដៅផ្លាស់ប្ដូរថ្មី លើកកំពស់គុណ ភាពក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រ ជ្រួតជ្រាប ស្រាវជ្រាវ ឃោសនា និងអនុវត្តសេចក្ដីសម្រេច ចិត្តនៃមហាសន្និបាកបក្សភាគគ្រប់ជាន់ថ្នាក់លើភូមិសាស្ត្រខេត្តក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ២០២០-២០២៥។ ការប្រឡងនេះត្រូវបានដំណើរការជា៣វគ្គ។ គណៈចាត់តាំង គណៈមេ ប្រយោគនឹងសំយោគអត្ថបទប្រឡង ផ្ដល់ពិន្ទុ ហើយប្រគល់ពានរង្វាន់ចំនួន៧ សម្រាប់វគ្គ ប្រឡងនីមួយៗ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ