ខេត្ត Quang Ngai បានត្រៀមរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់សំរាប់ពិធីបុណ្យរំលឹកគុណបណ្ដាទាហាន Hoang Sa ឆ្នាំ២០១៣។

ខេត្ត Quang Ngai បានត្រៀមរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់សំរាប់ពិធីបុណ្យរំលឹកគុណបណ្ដាទាហាន Hoang Sa ឆ្នាំ២០១៣។ - ảnh 1
ពិធីបុណ្យរំលឹកគុណបណ្ដាទាហាន Hoang Sa នៅស្រុកកោះ Ly Son ឆ្នាំ២០១២។ (vietnamplus.vn)


        VOV-សប្ដាហ៍វប្បធម៍សមុទ្រកោះឆ្នាំ២០១៣ជាមួយសកម្មភាពសំខាន់គឺ
ពិធី​បុណ្យរំលឹកគុណបណ្ដាទាហាន Hoang Sa ត្រូវបានរៀបចំនៅស្រុកកោះ Ly
Son និងទីក្រុង​Quang Ngai ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ដល់២៩មេសា។ តាមរយៈពិធីបុណ្យ
​រំលឹក​គុណបណ្ដាទាហាន Hoang Sa បានពង្រីកស្មារតីស្នេហាជាតិ ឆ័ន្ទះការពារ​អធិបតេយ្យភាពដែនដី ពិសេសគឺលើដំបន់សមុទ្រខាងកើតសំរាប់ជំនាន់វ័យ
ក្មេង។ ស្ដីពីចំណុចថ្មីរបស់ពិធីបុណ្យរំលឹកគុណបណ្ដាទាហាន Hoang Sa ឆ្នាំនេះ
លោក Nguyen Dang Vu នាយកមន្ទីវប្បធម៍កីឡានិងទេសចរណ៍ខេត្ត Quang Ngai
បាន​ឲ្យដឹងថា៖

        “ពិធីបុណ្យរំលឹកគុណបណ្ដាទាហាន Hoang Sa តាមពិធីការប្រពៃណីដោយ​
ត្រកូល​ចំនួន១៣ក៏ដូចជាបណ្ដាត្រកូលលើកោះ Ly Son រៀបចំអនុវត្ត។ នាថ្ងៃទី​
២៧​មេសាមានពិធីសូត្រមន្តបង្សកូលឧទ្ទឹសពិធីដង្ហែនិងនាថ្ងៃទី២៨មេសាគឺពិធី
បុណ្យសំខាន់។ ក្នុង​ពិធីបុណ្យសំខាន់មានការរាំម៉ុងសាយពិធីសែនទេវតាច្រៀង
ba Trao ជាដើម។ ឆ្នាំ​នេះក្រសួងវប្បធម៍កីឡានិងទេសចរណ៍វៀតណាមនិង
ក្រុមប្រឹក្សាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៍របស់​ក្រសួងបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការសាលាភូមិ
An Vinhជាកេរ៌្តដំណែល​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ថ្នាក់ជាតិនិងទទួលស្គាល់ពិធីបុណ្យរំលឹក
គុណបណ្ដាទាហាន Hoang Sa ជា​បេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៍អរូបីយ៍គំរូថ្នាក់ជាតិ។ ដូច្នេះឆ្នាំនេះបានមានបន្ថែមពិធីទទួល​ប័ណ្ណ​ទទួលស្គាល់កេរ៌្តដំណែលទៀតផង៕”

ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ