ខេត្ត Quang Ninh ជួយជ្រោមជ្រែងសប្ដាហ៍សមុទ្រកោះវៀតណាម

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី ២ មិថុនា ខេត្ត Quang Ninh បានប្រារព្ធឡើងពិធីមិទ្ទិញ ជួយជ្រោមជ្រែងសប្ដាហ៍សមុទ្រ កោះវៀតណាម (ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី ៨ មិថុនា) វិវាបរិស្ថានពិភពលោក ថ្ងៃទី ៥ មិថុនា និងបំផុសខែសកម្មភាពដើម្បីបរិស្ថានដោយមានសកម្មភាពសំបូរបែបនៅស្រុកកោះ Van Don។
ខេត្ត Quang Ninh ជួយជ្រោមជ្រែងសប្ដាហ៍សមុទ្រកោះវៀតណាម - ảnh 1ខេត្ត Quang Ninh ជួយជ្រោមជ្រែងសប្ដាហ៍សមុទ្រកោះវៀតណាម (internet) 

នាថ្ងៃទី ២ មិថុនា ខេត្ត Quang Ninh បានប្រារព្ធឡើងពិធីមិទ្ទិញ ជួយជ្រោមជ្រែងសប្ដាហ៍សមុទ្រកោះវៀតណាម (ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី ៨ មិថុនា) វិវាបរិស្ថានពិភពលោក ថ្ងៃទី ៥ មិថុនា និងបំផុសខែសកម្មភាពដើម្បីបរិស្ថានដោយមានសកម្មភាពសំបូរបែបនៅស្រុកកោះ Van Don។ខែសកម្មភាពដើម្បីបរិស្ថានឆ្នាំនេះដោយប្រធានបទ “ដើម្បី អនាគតរបស់យើង” និង"ការរស់នៅក្នុងភាពសុខដុមជាមួយធម្មជាតិ"។ នារយៈពេលកន្លងទៅ ខេត្ត Quang Ninh បានអនុវត្តគម្រោងការជាច្រើនស្ដីពីកិច្ចការពារបរិស្ថាន រក្សារប្រភពធនធានសមុទ្រកោះផ្សាភ្ជាប់នឹងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ឆ្នាំនេះ ខេត្ត Quang Ninh ប្រមូលផ្ដុំទៅលើយុទ្ធននាការផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីបរិស្ថាន រក្សាឲ្យបាននូវចលនា "ថ្ងៃអអាទិត្យបៃតង"៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ