ខេត្ត Son La ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយជនជាតិរបស់បក្សរដ្ឋ

ខេត្ត Son La ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយជនជាតិរបស់បក្សរដ្ឋ - ảnh 1
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Son La (Image: baodientu.chinhphu.vn)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៤ មករា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Son La ភាគខាងជើងវៀត ណាមអំពីស្ថានភាព
អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម ការអនុវត្តគោលនយោបាយជនជាតិនិងការងារបង្កាប្រយុទ្ធ
ប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនក្នុងតំបន់។ ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ រួមជាមួយ
ការជួយឧបត្ថម្ភរបស់បក្សរដ្ឋ ខេត្ត Son La ត្រូវពង្រីកយ៉ាងខ្លាំងប្រភពកំលាំងលើគ្រប់
វិស័យដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម។ ខេត្ត Son La ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការអនុវត្ត
គោលនយោបាយជនជាតិរបស់បក្សរដ្ឋដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាពិសេសនៅតំបន់
ព្រៃភ្នំឆ្ងាយដាច់ស្រយាល។ ខេត្ត Son La ត្រូវបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជនល្មើស ជាពិសេសគឺបទល្មើសដឹកជញ្ជូននិងជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ