គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតមជ្ឈឹមរុស្ស៊ីទទួលយកប្រធានាធិបតី V.Putin ឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី  ២៨ ធ្នូ គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នផតមជ្ឈឹមរុស្ស៊ីបានទទួលស្គាល់ក្រុម អ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រប្រធានាធិបតីកាន់អំណាច លោក Vladimir Putin ឈរឈ្មោះដូចបេក្ខជន ផ្សេងៗទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីឆ្នាំ ២០១៨ ហើយអនុញ្ញាតិឲ្យលោក  Putin បង្កើតមូលនិធិរៀបចំបោះឆ្នោតមួយ។ 
គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតមជ្ឈឹមរុស្ស៊ីទទួលយកប្រធានាធិបតី V.Putin ឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខ - ảnh 1 គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតមជ្ឈឹមរុស្ស៊ីទទួលយកប្រធានាធិបតី V.Putin ឈរឈ្មោះក្នុង ការបោះឆ្នោតខាងមុខ

(VOVworld) -  នាថ្ងៃទី  ២៨ ធ្នូ គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នផតមជ្ឈឹមរុស្ស៊ីបានទទួលស្គាល់ក្រុម អ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រប្រធានាធិបតីកាន់អំណាច លោក Vladimir Putin ឈរឈ្មោះដូចបេក្ខជន ផ្សេងៗទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីឆ្នាំ ២០១៨ ហើយអនុញ្ញាតិឲ្យលោក  Putin បង្កើតមូលនិធិរៀបចំបោះឆ្នោតមួយ។ ដោយមានកាយវិការពោលខាងលើ គណៈកម្មាធិការ បោះឆ្នោតមជ្ឈឹមរុស្ស៊ីបានអនុញ្ញាតិឲ្យលោក Putin ចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការយុទ្ធនាការស្វែងរក សម្លេងគាំទ្រ។ តាមនោះ លោក Putin មានសិទ្ធិបើកគណនាមួយដើម្បីបំរើឲ្យការងាររៀបចំ ការបោះឆ្នោត។ មុននេះ នាថ្ងៃទី ២៧ ធ្នូ លោក Putin បានដាក់ជូនសំណុំឯកសារឈរឈ្មោះ នៅគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតមជ្ឈឹមរុស្ស៊ី៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ