គណះកម្មាធិការសន្តិភាពវៀតណាមទៅបំពេញទស្សកិច្ចនៅឡាវ

VOV-ក្នុងក្របខ័ណ្ឌដំណើរ ទស្សកិច្ចនៅឡាវនារសៀលថ្ងៃទី១តុលានៅ
រដ្ឋធានីវៀនច័នឡាវគណះកម្មាធិការសន្តិភាពវៀតណាមដឹកនាំដោយ
អនុបរធានរដ្ឋសា Uong Chu Luu ប្រធានគណះកម្មាធិការត្រូវបាន
ប្រធានរដ្ឋសភាឡាវ Pany Zanthotou ទទួលជួបសន្ទនា។ប្រធានរដ្ឋសភា
ឡាវ Pany Zanthotouបានអះអាងថា៖ប្រជាជនឡាវនឹងធ្វើអស់ពីកំលាំង
កាយចិត្តដើម្បីរួមជាមួយប្រជាជនវៀតណាមថែរក្សានិងពង្រីកទំនាក់
ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណី​សាមគ្គីភាពពសេសរវាងបក្សទាំង២​រដ្ឋទាំង២​និងប្រជាជននៃប្រទេសទាំង២ឲ្យខ្លាំងក្លាថែមទៀត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ