គណៈប្រតិភូវៀតណាមដណ្តើមបានរង្ចាន់ខ្ពស់ក្នុងការប្រឡង Olympic ភាសារុស្ស៊ីអន្តរជាតិលើកទី ១៣

គណៈប្រតិភូវៀតណាមដណ្តើមបានរង្ចាន់ខ្ពស់ក្នុងការប្រឡង Olympic ភាសារុស្ស៊ីអន្តរជាតិលើកទី ១៣  - ảnh 1
គណៈប្រតិភូវៀតណាមដណ្តើមបានរង្ចាន់ខ្ពស់ក្នុងការប្រឡង Olympic ភាសារុស្ស៊ីអន្តរជាតិលើកទី ១៣ (Image: VOV)


(VOVworld) – គណៈប្រតិភូវៀតណាមដណ្តើមបានរង្វាន់ថ្នាក់ទី ១ ចំនួន ៣
និងរង្វាន់ថ្នាក់ទី ២ ចំនួន ២ ក្នុងការប្រឡង Olympic ភាសារុស្ស៊ីអន្តរជាតិលើក
ទី ១៣ ដែលបានប្រព្រឹត្ត ទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ ដល់ទី ១១ មិថុនា នៅទីក្រុងម៉ូស្គូ
របស់រុស្ស៊ី។ នាយិការរងទទួលបន្ទុកសាខាសភាបណ្ឌិតភាសារុស្ស៊ី Pushkin
នៅទីក្រុងហាណូយ (វៀតណាម) លោកស្រី Nguyen Thi Dat បានឲ្យដឹងថា៖ បេក្ខជនប្រឡងរបស់វៀតណាមមកពី ទីក្រុងហាណូយ ទីក្រុង Nam Dinh និង
ទីក្រុង Nghe An។ អបអរសាទរជ័យជំនះរបស់ គណៈប្រតិភូវៀតណាម នាយិការស្តីទីសាលាសភាបណ្ឌិតភាសារុស្ស៊ី Pushkin លោកស្រី Magarita
Rutsevkaya បានវាយតំលៃថា៖

“គណៈប្រតិភូវៀតណាមមានស្នាដៃឆ្នើមណាស់។ សាខាសភាបណ្ឌិតភាសា
រុស្ស៊ី Pushkin នៅវៀតណាមធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ដោយ
ហេតុនេះ គណៈប្រតិភូវៀតណាមជានិច្ចកាលដណ្តើមបានលទ្ធផលខ្ពស់៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ