គាំពារពលរដ្ឋវៀតណាម

(VOVWORLD) - ក្នុងស្ថានភាពនេះក្រសួងការបរទេសបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានដោយឥតឈប់ឈរ និងផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ពលរដ្ឋវៀតណាមអំពីការធ្វើដំណើរ ជាពិសេសគឺក្រឹនរំលឹកដល់ពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើររវាងបណ្ដាប្រទេស និងវិលត្រឡប់មកវៀតណាមវិញនាបច្ចុប្បន្ននេះ ព្រមទាំងគោរពច្បាប់នៅប្រទេសសាមី និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍។

ក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលដ៏ស្មុគស្មាញនៃជំងឺ Covid-19 នៅលើពិភពលោក នោះ ប្រទេស និងដែនដីជាច្រើនបានដាក់កម្រិត ឬបិទជើងហោះហើរអន្តរជាតិ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកដំណើរជាជនជាតិវៀតណាមជាច្រើននាក់ត្រូវ ជាប់គាំងនៅ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ។

ក្នុងស្ថានភាពនេះក្រសួងការបរទេសបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានដោយឥតឈប់ឈរ និងផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ពលរដ្ឋវៀតណាមអំពីការធ្វើដំណើរ ជាពិសេសគឺក្រឹនរំលឹកដល់ពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើររវាងបណ្ដាប្រទេស និងវិលត្រឡប់មកវៀតណាមវិញនាបច្ចុប្បន្ននេះ ព្រមទាំងគោរពច្បាប់នៅប្រទេសសាមី និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍។

ក្រសួងការបរទេសក៏បានណែនាំដល់ស្ថាប័នវៀតណាមនៅឯបរទេសរួមសហការជាមួយស្ថាប័នសមត្ថកិច្ច អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អន្តរជាតិនៅបណ្ដាប្រទេស ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ស្តីពីគោលនយោបាយចូលប្រទេសវៀតណាមដោយបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋវៀតណាមត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យ វិលត្រ ឡប់មកប្រទេសវិញដោយមិនចាំបាច់លិខិតបញ្ជាក់របស់ស្ថាប័នតំណាងវៀតណាមនៅប្រទេសសាមីឡើយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ