ចិនប្រកាសលទ្ធផលនៃការវាយប្រហារភេវរកម្មនៅ Xinjiang

ចិនប្រកាសលទ្ធផលនៃការវាយប្រហារភេវរកម្មនៅ Xinjiang - ảnh 1
ចិនបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការ ប្រឆាំងភេវរកម្មនៅ តំបន់ស្វ័យត Xinjiang។ (Image: Vietnam+)


(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៣ ឧសភា លទ្ធផលថ្មីបំផុតនៃការធ្វើស៊ើបអង្កេតរបស់
ប៉ូលីសចិនបានឲ្យដឹងថា៖ ក្រុមភេវរកម្មដែលបានដំណើរការវាយប្រហារដ៏បង្ហូរ
ឈាម នៅទីក្រុង Urumqi តំបន់ស្វ័យត Xinjiang របស់ចិន រួមមានមុខសញ្ញាចំនួន
៥ នាក់។ ក្នុងនោះ មុខសញ្ញាចំនួន ៤ នាក់ត្រូវស្លាប់ និងមុខសញ្ញា Nuerailhemati
Abulipizi ត្រូវ បានចាប់ឃុំខ្លួន នាយប់ថ្ងៃទី ២២ ឧសភា។ ក្រុមភេវរកម្មនេះត្រូវបាន
បង្កើតនាចុងឆ្នាំ ២០១៣ នៅ Xinjiang។ នាថ្ងៃដ៏ដែល ចិនបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការ
ប្រឆាំងភេវរកម្មនៅ តំបន់ស្វ័យត Xinjiang។ តាមគំរោង យុទ្ធនាការនេះនឹងអូស
បន្លាយក្នុងរយៈពេល ១ ឆ្នាំ ឬ ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៥៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ