ចោរសមុទ្រសូម៉ាលីដោះលេងចំណាប់ខ្មាំងចំនួន ២៦ នាក់ ក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាម


ចោរសមុទ្រសូម៉ាលីដោះលេងចំណាប់ខ្មាំងចំនួន ២៦ នាក់ ក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាម  - ảnh 1
ចោរសមុទ្រសូម៉ាលីដោះលេងចំណាប់ខ្មាំងចំនួន ២៦ នាក់ ក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាម (VNA)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២២ តុលា រដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីបានជូនដំណឹងថា៖
 ក្រុមចោរសមុទ្រនៅប្រទេសនេះបានដោះលេងចំណាប់ខ្មាំងជាបុគ្គលិក
នៃនាវានេសាទ Naham ៣ ចំនួន ២៦ នាក់ ដែលពួកគេចាប់ចំណាប់ខ្មាំង
ពីឆ្នាំ ២០១២ នៅមហាសាគរឥណ្ឌា។ ក្នុងចំណោមចាប់ចំណាប់ខ្មាំងដែល
ត្រូវបានដោះលេង មានប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាម។ បណ្ដាចំណាប់ខ្មាំងទាំង
នេះនឹងត្រូវបានដឹកជញ្ជូន ទៅរដ្ឋធានី Nairobi របស់ Kenya។ អ្នកសម្រប
សម្រួលកម្មវិធីដៃគូជួយឧបត្ថម្ភ ចំណាប់ខ្មាំង (HSP) លោក John Steed
បានឲ្យដឹងថា៖ ដំណើរការចរចារបានអូ បន្លាយក្នុងរយៈពេល ១៨ ខែ៕​

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ