ឆ្នាំ ២០១៨៖ សមាគមជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ/dioxine ស្រាវជ្រាវ ពិនិត្យជនរងគ្រោះជំនាន់ទី ៣

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៩ ធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ សមាគមជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុល ពណ៌លឿងទុំ/ dioxine វៀតណាមបានរៀបចំសន្និសីទគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមសមាគម នីតិកាលទី ៣ អាណត្តិ ២០១៣-២០១៨។ 
ឆ្នាំ ២០១៨៖ សមាគមជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ/dioxine ស្រាវជ្រាវ ពិនិត្យជនរងគ្រោះជំនាន់ទី ៣  - ảnh 1 ឆ្នាំ ២០១៨៖ សមាគមជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ/dioxine ស្រាវជ្រាវ ពិនិត្យជនរងគ្រោះជំនាន់ទី ៣ 

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៩ ធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ សមាគមជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុល ពណ៌លឿងទុំ/ dioxine វៀតណាមបានរៀបចំសន្និសីទគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមសមាគម នីតិកាលទី ៣ អាណត្តិ ២០១៣-២០១៨។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ អនុប្រធាន អគ្គលេខាធិការ សមាគមជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំវៀតណាម លោក  Nguyen The Luc បានឲ្យដឹងថា៖ នាឆ្នាំ ២០១៨ សមាគមបន្តអនុវត្តភារកិច្ចសំខាន់ៗដូចជា៖ ថែទាំជនរងគ្រោះ ដោយជាតិគីមីពុល ត្រៀមរៀបចំនិងរៀបចំមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ៤ ឆ្នាំ ២០១៨ ប្រកបដោយជោគជ័យ។ ជាពិសេស សមាគមបានដាក់ចេញការស្រាវជ្រាត្រួតពិនិត្យជំនាន់ជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលទី ៣ ហើយស្នើបំពេញបន្ថែមគោលនយោបាយ ចំពោះមុខសញ្ញានេះ អនុវត្តគំរោងការណ៍ជួយឧបត្ថម្ភជនពិការ ប្តេជ្ញាតស៊ូដណ្តើមសិទ្ធិនិង យុត្តិធម៌សំរាប់ជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ dioxine ជាដើម៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ