ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ វៀតណាមទាក់ទាញទុនវិនិយោគ FDI ជិត ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

(VOVWORLD) -យោងតាមនាយកដ្ឋានវិនិយោគបរទេសនៃក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគវៀត ណាម ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ ទុនវិនិយោគសរុបពីបរទេសចុះបញ្ជីថ្មី ទទួលបានជាង ១៩ ពាន់លានដូល្លារអាមេរិក កើនឡើងជិត ៥៥ % បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាពីឆ្នាំទៅមិញ។ 
ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ វៀតណាមទាក់ទាញទុនវិនិយោគ FDI ជិត ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក - ảnh 1ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ វៀតណាមទាក់ទាញទុនវិនិយោគ FDI ជិត ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (Internet) 

យោងតាមនាយកដ្ឋានវិនិយោគបរទេសនៃក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគវៀត ណាម ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ ទុនវិនិយោគសរុបពីបរទេសចុះបញ្ជីថ្មី ទទួលបានជាង ១៩ ពាន់លានដូល្លារអាមេរិក កើនឡើងជិត ៥៥ % បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាពីឆ្នាំទៅមិញ។ ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅ ជប៉ុនគឺជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងចំណោមប្រទេស តំបន់ទាំង ៩៤ ដែលវិនិយោគចូលវៀតណាម ដោយមានទុនសរុបជិត ៦ ពាន់លានដូល្លារអាមេរិក ហើយស្រូបយកជាង ២៦ % នៃទុនវិនិយោគសរុប។ បន្តាប់មកគឺកូរ៉េខាងត្បូងនិង សិង្ហបុរី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ