ជំងឺកូវីដ ១៩៖ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ មានប្រជាជនវៀតណាមចំនួន ១ លាន​នាក់​បានដំឡើងកម្មវិធី Bluezone

(VOVWORLD) - យោងតាមស្ថិតិរបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃក្រសួងព័ត៌ មាន និងទូរគមនាគមន៍បានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង ១១ ព្រឹកថ្ងៃទី ១១ ខែ ៨ ចំនួននៃការទាញយកកម្មវិធី Bluezone គឺ ១៥,៧ លានដង កើនឡើង ១៥,៥ លាន ដង បើប្រៀបធៀបនឹងថ្ងៃទី ២៥  ខែកក្កដា។
ជំងឺកូវីដ ១៩៖ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ មានប្រជាជនវៀតណាមចំនួន ១ លាន​នាក់​បានដំឡើងកម្មវិធី Bluezone - ảnh 1 ដំឡើងកម្មវិធី Bluezone លើទូរស័ព្ទ (រូបថត៖ VNA)

យោងតាមការស្ថិតិរបស់ Google Trends អំពីនិន្នាការនៃការស្វែងរករបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេត នៅប្រទេសវៀត ណាមបានបង្ហាញថា កម្មវិធី Bluezone ស្កេន និងព្រមានពីហានិភ័យ នៃការប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ គឺជាប្រធានបទមួយ ដែលមានចំនួនអ្នកស្វែងរកច្រើនបំផុតក្នុង សប្តាហ៍ដំបូងនៃខែសីហាឆ្នាំ ២០២០ ។

យោងតាមស្ថិតិរបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃក្រសួងព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍បានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង ១១ ព្រឹកថ្ងៃទី ១១ ខែ ៨ ចំនួននៃការទាញយកកម្មវិធី Bluezone គឺ ១៥,៧ លានដង កើនឡើង ១៥,៥ លាន ដង បើប្រៀបធៀបនឹងថ្ងៃទី ២៥  ខែកក្កដា។

ដូច្នេះ ក្នុងមួយថ្ងៃ ជាមធ្យមមានប្រជាជនវៀតណាមចំនួន ១ លាននាក់បាន ដំឡើងកម្មវិធី Bluezone ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ