ជំងឺរាតត្បាតបង្កឡើងដោយ nCoV៖ បរិមាណអ្នកស្លាប់នៅចិនឡើងដល់ទៅ៧១៧នាក់

(VOVWORLD) - គិតរហូតដល់ បច្ចុប្បន្ន មានករណីឆ្លងវីរុស nCoV ជាង៣៤ពាន់នាក់នៅប្រទេសចិន៕

នាថ្ងៃទី៨កុម្ភៈ ចិនបានអោយដឹងថា បរិមាណអ្នលស្លាប់ដោយជំងឺ រាតត្បាតរលាកផ្លូវដង្ហើមបង្កឡើងដោយវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី (nCoV) បានឡើងដល់ទៅ៧១៧នាក់ ហួសពីបរិមាណអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ  SARS នៅចិននិងមណ្ឌលរដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង។

        តាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលខេត្ត Wubei ថា មានអ្នកស្លាប់ដោយ nCoV ចំនួន៨១នាក់នៅខេត្តនេះក្នុងថ្ងៃទី៧កុម្ភៈ ហើយមានករណីឆ្លងវីរុសថ្មីចំនួន២៨៤១នាក់។ ដូច្នះហើយ គិតរហូតដល់ បច្ចុប្បន្ន មានករណីឆ្លងវីរុស nCoV ជាង២៣ពាន់នាក់នៅប្រទេសចិន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ