ជប៉ុន៖ អគ្គីសនីនុយក្លេអ៊ែរនៅជាគោលដៅស្នូលក្នុងគោលនយោបាយថាមពល


ជប៉ុន៖ អគ្គីសនីនុយក្លេអ៊ែរនៅជាគោលដៅស្នូលក្នុងគោលនយោបាយថាមពល - ảnh 1
ជប៉ុន៖ អគ្គីសនីនុយក្លេអ៊ែរនៅជាគោលដៅស្នូលក្នុងគោលនយោបាយថាមពល (Image: VNA)

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី ៧ មេសា បណ្ដាសមាជិកសភាគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
សេរីនិយម (LDP) កាន់អំណាចនៅជប៉ុនបានដាក់ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះ
លោក Shinzo Abe នូវការផ្តើមគំនិតមួយដែលសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ជប៉ុននឹងផលិតប្រមាណ
៦០% អគ្គិសនីពីបណ្ដាប្រភពថាមពលចីរភាព ប៉ុន្តែ នៅបន្តផ្អែកទៅលើថាមពល
នុយក្លេអ៊ែរដោយមិនអើពើដល់វិបត្តិ Fukushima។ ពង្រាងនេះរបស់ LDP បានឲ្យដឹង
ថា៖ ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនឹងស្រូកយកយ៉ាងតិចបំផុតគឺប្រមាណ ២០% នៃប្រភព
ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី។ រដ្ឋាភិបាល ជប៉ុនកំពុងពិភាក្សាអំពីកញ្ចប់ចម្រុះថាមពលនាពេល
អនាគតនៃប្រទេសនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ