ជម្រុញខ្លាំងការអនុវត្តចលនាជនវៀតណាមផ្តល់អាទិភាពប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាម

ជម្រុញខ្លាំងការអនុវត្តចលនាជនវៀតណាមផ្តល់អាទិភាពប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាម - ảnh 1
ជម្រុញខ្លាំងការអនុវត្តចលនាជនវៀតណាមផ្តល់អាទិភាពប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាម

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ធ្នូ គណៈកម្មាធិការបក្សនៃប្លុកអង្គភាពអាជីវកម្មមជ្ឈឹម
 បានរៀបចំសន្និសីទជម្រុញការអនុវត្តចលនាជនវៀតណាមផ្តល់អាទិភាពប្រើប្រាស់
 ទំនិញវៀតណាម ដំណាក់កាល២០១៦-២០២០។អស់រយៈពេល៧ឆ្នាំអនុវត្តនោះ
គណៈកម្មាធិការបក្សក្រោមឧិវាទបានអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនូវចលនានេះ
បង្កើតកម្លាំងពលំសម្រាប់អង្គភាពអាជីវកម្មនិងពលករក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ទិញ
 ដោយយកចិត្តទុកដាក់ជ្រើសរើសទំនិញផលិតក្នុងស្រុក។ នៅក្នុងសន្និ សីទនេះ
តំណាងសាជីវកម្ម អគ្គក្រុមហ៊ុន និងធនាគានានាបានដាក់ចេញដំណោះ ស្រាយជា
ច្រើន ដើម្បីអនុវត្ត ចលនានេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀត។ អញ្ជើញថ្លែង
មតិក្នុងសន្និសីទ លោក Nguyen Thien Nhan បានស្នើរឲ្យគណៈកម្មា ធិការបក្សប្លុក
អង្គភាពអាជីវកម្មមជ្ឈឹមបន្តបំពេញល្អការងារផ្សព្វផ្សាយ ចលនា និង លើកកំពស់
គុណភាព ជាពិសេស កសាងពាណិជ្ជសញ្ញាជាតិសម្រាប់ផលិតផល នីមួយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ