តណាមនិងកម្ពុជាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

តណាមនិងកម្ពុជាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ - ảnh 1
តណាមនិងកម្ពុជាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី៨ កញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅជំនួប​សន្ទនារវាង
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៍មាននិងផ្សព្វផ្សាយវៀតណាម លោក Truong Minh Tuan និងរដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា លោក ​​ត្រាំ អ៊ីវតឹក។នៅទីនេះ ភាគីទាំងពីរ
បានពិភាក្សាអំពីខ្លឹមសារមួយចំនួន ត្រូវបំពេញ​បន្ថែម ក្នុងវិស័យប្រៃសនីទូរគមនាគ
មន៍ បណ្ដុះបណ្ដាលប្រភពធនធានមនុស្ស​គុណភាពខ្ពស់។ នៅទីនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រ
សួងទាំងពីរ បានជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍ព័ត៌មាន សង្គម គោលនយោបាយ
 និងសមិទ្ធិផលនានាក្នុង​វិស័យព័ត៌មាន ទូរគមនាគមន៍របស់វៀតណាមនិងកម្ពុជា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ