ថ្ងៃទី២១ជាប់ៗគ្នាដែលវៀតណាមមិនកត់ត្រាករណីឆ្លង Covid-19 នៅក្នុងសហគមន៍

(VOVWORLD) - គិតត្រឹមពេលនេះ បរិមាណអ្នកជម្ងឺ Covid-19 សរុបនៅវៀតណាមមាន១០៦៨នាក់ ក្នុងនោះមាន៩៨០នាក់បានជាសះ ស្បើយ ហើយបរិមាណអ្នកស្លាប់មាន៣៥នាក់។
ចាប់ពីវេលាម៉ោង១៨ថ្ងៃទី២២ កញ្ញា ដល់វេលាម៉ោង៦ថ្ងៃទី២៣ កញ្ញា វៀតណាមមិនកត់ត្រាអ្នកជម្ងឺឆ្លង Covid-19 ថ្មីនៅក្នុងសហគមន៍នោះ ឡើយ។ ដូច្នេះហើយ នេះជាថ្ងៃទី២១ជាប់ៗគ្នាដែលវៀតណាមមិនរកឃើញ ករណីឆ្លងជម្ងឺទៅក្នុងសហគមន៍។ គិតត្រឹមពេលនេះ បរិមាណអ្នកជម្ងឺ Covid-19 សរុបនៅ វៀតណាមមាន១០៦៨នាក់ ក្នុងនោះមាន៩៨០នាក់បានជាសះ ស្បើយ ហើយបរិមាណអ្នកស្លាប់មាន៣៥នាក់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ