ទីក្រុងហូជីមិញ៖ចេញដំណើរកម្មវិធីបន្តកំលាំងរដូវប្រឡងឆ្នាំ២០១៥


ទីក្រុងហូជីមិញ៖ចេញដំណើរកម្មវិធីបន្តកំលាំងរដូវប្រឡងឆ្នាំ២០១៥ - ảnh 1
ទីក្រុងហូជីមិញ៖ចេញដំណើរកម្មវិធីបន្តកំលាំងរដូវប្រឡងឆ្នាំ២០១៥ (VOV)

        Vovworld-នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣មិថុនា និស្សិតស្ម័គ្រចិត្ត៩ពាន់នាក់នៅទីក្រុង
​ហូជីមិញបានចូលរួមពិធីចេញដំណើរកម្មវិធី បន្តកំលាំងរដូវប្រឡង២០១៥​ដោយ​
សមាគមនិស្សិតវៀតណាមទីក្រុងហូជីមិញសហការជាមយយក្រសួងអប់រំនិង​
បណ្ដុះបណ្ដាលនិងកាសែត Thanh nien (យុវជន)​រៀបចំចាប់ពីថ្ងៃទី១៣​មិថុនា​ដល់​
ថ្ងៃទី៥កក្កដា។ លោក Quach Hai Dat នាយកមជ្ឈមណ្ឌលជួយឧបត្ថម្ភ​សិស្សា​
នុស្សិសនិស្សិតទីក្រុងហូជីមិញបានឲ្យដឹងថា៖

        “បេក្ខជនជាង៧២ពាន់នាក់មកពីខេត្តក្រុងនានានឹងប្រមូលផ្ដុំមកទីក្រុង
​ហូជីមិញប្រឡង ហេតុនេះហើយបណ្ដានិស្សិតស្ម័គចិត្តបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចពី​
ផ្ទះ​សំណាក់ របៀបណែនាំផ្លុវដល់ការទទួលពីបេនឡានក្រុង កន្លែងប្រឡង។
សង្ឃឹមថា ដោយការត្រៀមរៀបចំដ៏ម៉ត់ចត់នេះរួមជាមួយទឹកចិត្តរបស់កំលាំង​
និស្សិតស្ម័គចិត្ត យើងខ្ញុំជួយឧបត្ថម្ភបានបេក្ខជននៃបណ្ដាខេត្តក្រុងដែលប្រមូលផ្ដុំ​
មក​ទីក្រុងចូលរួមប្រឡង៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ