ទីក្រុងហូជីមិញធានាទំនិញយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងឱកាសបុណ្យតេតប្រពៃណីឆ្នាំ ២០១៥


ទីក្រុងហូជីមិញធានាទំនិញយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងឱកាសបុណ្យតេតប្រពៃណីឆ្នាំ ២០១៥ - ảnh 1
ទីក្រុងហូជីមិញធានាទំនិញយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងឱកាសបុណ្យតេតប្រពៃណីឆ្នាំ ២០១៥ (Image: dantri.vn)

(VOVworld) – នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ មករា ក្រុមប្រឹក្សារប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ (ភាគខាង
ត្បូងវៀតណាម) និងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទីក្រុងហូជីមិញបានរៀបចំកម្មវិធី “ផ្ទៀងស្តាប់
និងផ្លាស់ប្តូរមតិ” ដោយប្រធានបទ “បុណ្យតេតសប្បាយរីករាយសំរាប់ប្រជាជនទាំង
មូល”។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ តំណាងនៃមន្ទីរឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មទីក្រុងហូជីមិញបាន
ឲ្យ ដឹងថា៖ បរិមាណទំនិញក្នុងឱកាសបុណ្យតេតប្រពៃណីអាចទទួល ១៤ ពាន់តោន
កើន ២ ដងបើប្រៀបនឹងថ្ងៃសាមញ្ញ។ រថយន្តលក់ទំនិញថល័តបំរើប្រជាជននៅជាយ
ទីក្រុងចំនួន ២ រយជើងនឹងត្រូវបានអនុវត្ត។ លោកស្រី​ Le Ngoc Dao នីយិការរងមន្ទីរ ឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មទីក្រុងហូជីមិញបានឲ្យដឹងថា៖

“នាព្រឹកថ្ងៃចូលវៈវំបត់ បណ្ដាទីកន្លែងលក់ទំនិញដែល មានតំលៃស្ថិរភាពនឹងធ្វើស
កម្មភាពជាធម្មតា។ យើងខ្ញុំនឹងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាកើន តំលៃវិសាមញ្ញភ្លាមមួយ
រំពិច។ ប្រជាជនអាចជូនដំណឺងឲ្យយើងខ្ញុំស្តីអំពីបញ្ហានេះតាម លេខទូរស័ព្ទ hotline លើគេហទំព័ររបស់មន្ទីរឧស្សាហពាណិជ្ជកម្ម៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ