ទីក្រុងហូជីមិញនិងខេត្ត NaMur ព្រះរាជាណាចក្រប៊ែលហ្សីកជំរុញទំនាក់ទំនងសហប្តិបត្តិការ

ក្នុងជំនួបជាមួយលោក Denis Mathen អភិបាលខេត្ត  NaMur ព្រះរាជា​ណាចក្រ
ប៊ែល ហ្សីក ដែលកំពុងមានដំណើរទេស្សនានិងបំពេញការងារនៅវៀតណាម  នា ថ្ងៃទី២៥ មិនា ប្រធានគណះកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ លោក Le Hoang
Quan បានសង្កត់ធ្ងន់ថា÷ ​ក្នុងរយះពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លង​មក ​ទំនាក់ទំនងរវាងវៀត
ណាមនិយាយរួម និង ​ទីក្រុងហូជីមិញ ​និយាយដោយឡែក ជាមួយ ព្រះរាជាណា
ចក្រ ប៊ែលហ្ស៊ីក គឺល្អប្រសើរ​ណាស់ ពិសេសគឺបណ្ដាគំរោងការណ៍ ជួយឧបត្ថម្ភ
ដោយទុនODA របស់​ប៊ែលហ្ស៊ីក ​ត្រូវបានអនុវត្តដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព។ លោក Le
Hoang Quan បាន​អោយ​ដឹងថា÷ ទីក្រុងហូជីមិញ នឹងធ្វើអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរបស់
ខ្លួន  ដើម្បីរួមចំណែកជំរុញទំនាក់ទំនង រវាងតំបន់ទាំងពីរ ពិសេសគឺបណ្ដាវិនិយោគិន
ពីខេត្ត Namur និងព្រះរាជាណាចក្រប៊ែលហ្សីក មកដល់ទីក្រុងហូជីមិញ ​សហ​ប្រតិ​ប​ត្តិ​
ការ វិនិយោគ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ