ទីក្រុងហូជិមិញរំលឹកខួបលើកទី៤៧ទិវាបុណ្យជាតិសាំងហ្គាពួរ

ទីក្រុងហូជិមិញរំលឹកខួបលើកទី៤៧ទិវាបុណ្យជាតិសាំងហ្គាពួរ - ảnh 1
​កាំជ្រួចផ្កាបំផ្លឺមេឃសាំងហ្គាពួរ(image:Internet)
Vov- ព្រឹកថ្ងៃទី​​៨សីហា នៅទីក្រុងហូជិមិញ សំព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពនឹងសមាគម
មិត្តភាព វៀតណាម​-សាំងហ្គាពួរ​ទីក្រុង​បានរៀបចំពិធីជួបមុខ រំលឹកខួបលើកទី​៤៧​
 ទិវាបុណ្យ ជាតិសាធារណះរដ្ឋសាំងហ្គាពួរ។នៅជំនួបមុខ លោកNguyen Thanh Rum​
ប្រធាន​សមាគមមិត្តភាពវៀតណាម​-សាំងហ្គាពួរ​ទីក្រុង​ហូជិមិញ​បានឲ្យដឹងថា៖កិច្ច
សហប្រតិបត្តិ ការរវាងប្រទេសទាំង២​កំពុងអភិវឌ្ឌ្យខ្លាំង។គិតមកដល់ឆ្នាំ២០១១​សាំង
ហ្គាពួរមានគំរោង ការណ៏ចំនួនជិត​១០០០​វិនិយោគចូលមកវៀតណាម​ដោយមាន
ចំនួនទុនចុះឈ្មោះជាង​២៤ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក​ ចំណាត់ថ្នាក់ទី​១ក្នុងចំណោម
ប្រទេសនឹងតំបន់ដែនដីចំនួន ជាង​៩០ដែលវិនិយោគចូលមកវៀយណាម។នាសព្វថ្ងៃ មាននិស្សិតវៀតណាមប្រមាណ ៣០០០នាក់កំពុងសឹក្សានៅសាំងហ្គាពួរ។តាមរយះ
បណ្តាកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេស​សាំងហ្គាពួរបានជួយវៀតណាមបណ្តុះ
បណ្តាលកម្មាភិបាលលើវិស័យគ្រប់គ្រង សង្គម​ ភាសារបរទេស​នឹងស្រាវជ្រាវវិទ្យាសា
ស្រ្តបច្ចេកទេស។ល។៕។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ