ទីក្រុងហាណូយដំឡើង wifi ដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមទីកន្លែងទេសចរណ៍នានា

(VOVWORLD) - ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ២០១៧មក ទីក្រុងហាណូយបានដាក់ឲ្យ ដំណើរការប្រព័ន្ធ wifi សាធារណៈដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមទីកន្លែងនានា ដូចជា៖ តំបន់បឹង Hoan Kiem តំបន់កេរដំណែលព្រះបរមរាជវាំង Thang Long រមណីយដ្ឋានវត្ត Huong និងភូមិគ្រឿងភាជន៍ Bat Trang។

មន្ទីរព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ទីក្រុងហាណូយទើបតែផ្ញើរឯកសារ ដល់ស្ថាប័ន អង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានាស្ដីពីការដំឡើង wifi ដោយឥតគិតថ្លៃនៅ តាមទីកន្លែងទេសចរណ៍ រមណីយដ្ឋាន និងកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅ ទីក្រុងហាណូយ។

ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ២០១៧មក ទីក្រុងហាណូយបានដាក់ឲ្យ ដំណើរការប្រព័ន្ធ wifi សាធារណៈដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមទីកន្លែងនានា ដូចជា៖ តំបន់បឹង Hoan Kiem តំបន់កេរដំណែលព្រះបរមរាជវាំង Thang Long រមណីយដ្ឋានវត្ត Huong និងភូមិគ្រឿងភាជន៍ Bat Trang៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ