ទិវាបុណ្យទំនិញវៀតណាមឆ្នាំ២០១៣ត្រូវបានបើកនៅទីក្រុង Da Nang

(VOV)_ត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១២ ដល់ថ្ងៃទី ១៥ តុលា នៅទីក្រុង Da
Nang  ទិវាបុណ្យទំនិញវៀតណាម ឆ្នាំ ២០១៣ បានទាក់ទាញ​ការចូល​រួមរបស់អង្គ ភាពអាជីវកម្មចំនួន៩០អង្គភាព មកពីបណ្ដាខេត្ត ទីក្រុងក្នុង​ទូទាំងប្រទេស  ជាមួយ មុខទំនិញចំនួន៤០០ ដូចជា÷ តម្បាញ់កាត់ដេរ ​ស្បែកជើង ម្ហូបអាហារ…។ល។

ទិវាបុណ្យទំនិញវៀតណាមឆ្នាំ២០១៣ត្រូវបានបើកនៅទីក្រុង Da Nang - ảnh 1
ទិវាបុណ្យទំនិញវៀតណាម ឆ្នាំ ២០១៣(TTXVN)

          ក្នុងឱកាសនេះដែរ ទីក្រុង Da Nang រៀបចំបណ្ដាព្រឹត្តិការណ៍ជួបប្រាស្រ័យ​​ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ ÷ សិក្ខាសាលាស្ដីអំពី÷ បណ្ដា​ដំណោះស្រាយ​នាំទំនិញ វៀតណាមមកដល់អ្នកប្រើប្រាស់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ