ធនាគារពិភពលោកជួយវៀតណាមគ្រប់គ្រងល្អជាងធនធានទឹក

ធនាគារពិភពលោកជួយវៀតណាមគ្រប់គ្រងល្អជាងធនធានទឹក - ảnh 1
ធនាគារពិភពលោកជួយវៀតណាមគ្រប់គ្រងល្អជាងធនធានទឹក (VOV)

        Vovworld-គណៈនាយកគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោកបានអនុម័តលើខ្ទង់​ឥណទានមានតំលៃ២៥លានដុល្លារអាមេរិកជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមគ្រប់គ្រងល្អ​ជាងធនធានទឹកនិងហានិភ័យដោយរងឥទ្ធិពលនៃបំរែបំរួលអាកាសធាតុ។ ធនាគារ​ពិភពលោកប្រចាំនៅវៀតណាមនាថ្ងៃទី២៨វិច្ឆិកាបានឲ្យដឹងថា ខ្ទង់ជំនួយ​នេះនឹង
ផ្ដល់ជួយឧបត្ថម្ភកសាងរបបគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចំរុះនៅដំបន់ទន្លេ Sesan​-Serepoc
នៅវៀតណាម ជួយបង្កើតបណ្ដាញឃ្លាំមើលធនធានទឹកនៅដំបន់​ព្រំដែនជាមួយ
កម្ពុជានិងឡាវនៅដំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានធនធានទឹករបស់វៀត
ណាមនៅដំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ