ធរនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនឹងថុយចះនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩

(VOVWORLD) - យោងតាមរបាយការណ៍អំពីយថាទស្សន៍នៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលប្រកាសដោយធរនាគារពិភពលោក (WB) កាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែមិថុនា ថាការព្យាករណ៍អំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនាឆ្នាំនេះ នឹងថយចុះនៅកំរិត ២,៦ % ក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកត្រូវប្រឈមមុខនឹងរាល់ការជម្លោះពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងតានតឹងរវាងខឿនសេដ្ឋកិច្ចធំៗ ហើយការវិនិយោគនិងកិត្យានុភាពនៅលើសកលលោកក៏ថយចុះផងដែរ។
ធរនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនឹងថុយចះនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩ - ảnh 1 ធរនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនឹងថុយចះនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩

ក្នុងពេលនោះ កំណើននៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) របស់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ២០១៩ ប្រហែលជាទាបជាងកំរិតកំណើន ៣% នាឆ្នាំ ២០១៨។ WB ក៏បានព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកឆ្នាំ២០២០ នៅកំរិត ២,៧ % សម្បីតែអាចថយចុះនៅកំរិត ១,៧% ប្រសិនបើភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មនៅតែកើនឡើង ។ ទន្ទឹមនឹងនេះទំហំពាណិជ្ជកម្មសកលលោកទំនងជាងនឹងថយចុះផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ