នាចុងឆ្នាំ ២០២០ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនឹងដាក់បញ្ចូល សេវាសាធារណៈជិត ២០០ ទៅក្នុង វិបផតថលជាតិសេវាសាធារណៈ (Web Portal )

(VOVWORLD) - ក្រោយរយៈពេល ៧ ខែបើកសម្ពោធ វិបផតថលសេវាសាធារណៈមក មានមនុស្សជាង ៤៩ លាននាក់បានចូលរួម វិបផតថលជាតិនេះ។ ប៉ុន្តែ នាបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមានស្ថាប័នមួយចំនួនដូចជា៖ ពន្ធ គយ គឺមានអត្រាការដាក់បញ្ចូលសេវាកម្មសាធារណៈទៅក្នុងវិបផតថលនេះមិនទាន់ខ្ពស់ឡើយ។
នាចុងឆ្នាំ ២០២០ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនឹងដាក់បញ្ចូល សេវាសាធារណៈជិត ២០០ ទៅក្នុង វិបផតថលជាតិសេវាសាធារណៈ (Web Portal ) - ảnh 1រដ្ឋមន្រ្តី ប្រធានខុទ្ទកាល័យរដ្ឋាភិបាល លោក Mai Tien Dung (រូបថត៖ VGP) 

នាចុងឆ្នាំ ២០២០ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនឹងដាក់បញ្ចូល សេវាសាធារណៈជិត ២០០ ទៅក្នុង វិបផតថលសេវាសាធារណៈ (Web Portal )។ នេះគឺជាព័ត៌មាន ដែលត្រូវបាននាំចេញ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋមន្រ្តី ប្រធានខុទ្ទកាល័យរដ្ឋាភិបាល លោក Mai Tien Dung ជាមួយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដីពីការដាក់បញ្ជូល វិបផតថលសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងទៅក្នុង វិបផតថលជាតិសេវាសាធារណៈ និងការដាក់បញ្ជូលប្រព័ន្ធព័ត៌មាន របាយការណ៍របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយប្រព័ន្ធព័ត៌មាន របាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាល ដែលបានប្រព្រឹត្តិទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ។

អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោក Mai Tien Dung បានឲ្យដឹងថា ក្រោយរយៈពេល ៧ ខែបើកសម្ពោធ វិបផតថលសេវាសាធារណៈមក មានមនុស្សជាង ៤៩ លាននាក់បានចូលរួម វិបផតថលជាតិនេះ។ ប៉ុន្តែ នាបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមានស្ថាប័នមួយចំនួនដូចជា៖ ពន្ធ គយ គឺមានអត្រាការដាក់បញ្ចូលសេវាកម្មសាធារណៈទៅក្នុងវិបផតថលនេះមិនទាន់ខ្ពស់ឡើយ។ លោកបានឲ្យដឹងថា៖

“ការចូលរួមរបស់ស្ថាប័នទាំងនេះពិតជាមានអត្ថន័យដ៏សំខាន់ណាស់។ ប្រសិន បើយើងមិនបង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគល្អ និងការធ្វើការអាជីវកម្មល្អនោះ គឺយើងនឹងបាត់បង់ឱកាស ជាពិសេសក្នុងបរិបទ ដែលវៀតណាមកំពុងទទួលរលកវិនិយោគ ។ វៀតណាមក៏ជាគោលដៅមកដល់ដ៏អំណោយផល ដែលត្រូវបានពិភពលោកវាយតម្លៃខ្ពស់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាត COVID – 19 ផងដែរ។ ហេតុដូច្នេះ យើងត្រូវឯកភាពគ្នា ផ្តោតសំខាន់លើប្រជាជន និងសហគ្រាសផងដែរ”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ