នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ កុម្ភៈ វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លង Covid-19 ថ្មីឡើយ

(VOVWORLD) - បច្ចុប្បន្ន នៅទូទាំងប្រទេស មានអ្នកជម្ងឺ Covid-19 សរុបចំនួន២៣៨៣នាក់ ដែលក្នុងនោះករណីឆ្លងថ្មីគិតចាប់តាំង ពីថ្ងៃទី២៧ មករា មក មាន៧៩១ករណីនៅខេត្ត ក្រុងចំនួន១៣។ 

គិតចាប់តាំងពីវេលាម៉ោង១៨ថ្ងៃទី២១ កុម្ភៈ ដល់វេលាម៉ោង៦ថ្ងៃទី២២ កុម្ភៈ វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លង Covid-19 ថ្មីឡើយ។ នាបច្ចុប្បន្ន នៅទូទាំងប្រទេស មានអ្នកជម្ងឺ Covid-19 សរុបចំនួន២៣៨ ៣នាក់ ដែលក្នុងនោះករណីឆ្លងថ្មីគិតចាប់តាំង ពីថ្ងៃទី២៧ មករា មក មាន៧៩១ករណីនៅខេត្ត ក្រុងចំនួន១៣។ វៀតណាមក៏បានព្យា បាលជាសះស្បើយជូនអ្នកជម្ងឺចំនួន១៧១៧នាក់រួចហើយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ