នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ មីនា វៀតណាមមិនកត់ត្រាករណីឆ្លង កូវីដ ១៩ ថ្មីឡើយ

(VOVWORLD) - គិតត្រឹមថ្ងៃទី២២មីនា វៀតណាមបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ កូវីដ ១៩ ជូនមនុស្សសរុបចំនួន ៣៦.០៨២ នាក់ នៅខេត្ត ក្រុង ចំនួន១៦៕
នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ មីនា វៀតណាមមិនកត់ត្រាករណីឆ្លង កូវីដ ១៩ ថ្មីឡើយ។ នា បច្ចុប្បន្ន វៀតណាមមានអ្នកជម្ងឺ កូវីដ ១៩ សរុបចំនួន២៥៧៥នាក់ ហើយបានព្យាបាល ជាសះស្បើយអ្នកជម្ងឺចំនួន ២២៣៤នាក់ ខណៈដែលករណីស្លាប់មាន ៣៥ នាក់។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២២មីនា វៀតណាមបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ កូវីដ ១៩ ជូនមនុស្សសរុប ចំនួន ៣៦.០៨២ នាក់ នៅខេត្ត ក្រុង ចំនួន១៦៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ