នាព្រឹកថ្ងៃទី៣ កញ្ញា វៀតណាមមិនរកឃើញអ្នកឆ្លង Covid-19 ថ្មីនោះឡើយ

(VOVWORLD) - ដូច្នេះហើយ វៀតណាមមានអ្នកជម្ងឺ Covid-19 សរុបចំនួន ១០៤៦នាក់ ក្នុងនោះចំនួនអ្នកជម្ងឺថ្មីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី២៥ កក្កដាមក មាន ៥៥១នាក់។ 
គណៈកម្មការជាតិដឹកនាំការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជម្ងឺ Covid-19 របស់វៀតណាមបានជូនដំណឹងថា គិតពីវេលាម៉ោង១៨ថ្ងៃទី២ កញ្ញា ដល់ វេលាម៉ោង៦ថ្ងៃទី៣ កញ្ញា វៀតណាមមិនរកឃើញអ្នកឆ្លង Covid-19 ថ្មីនោះ ឡើយ។ ដូច្នេះហើយ វៀតណាមមានអ្នកជម្ងឺ Covid-19 សរុបចំនួន ១០៤៦នាក់ ក្នុងនោះចំនួនអ្នកជម្ងឺថ្មីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី២៥ កក្កដាមក មាន ៥៥១នាក់។ រហូតមកដល់ពេលនេះវៀតណាមបានព្យាបាលជាសះស្បើយ ជូនអ្នកជម្ងឺចំនួន៧៤៦នាក់ ហើយចំនួនអ្នកស្លាប់មាន៣៤នាក់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ