នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែមីនានេះ ប្រទេសវៀតណាមមិនមានករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ ១៩

(VOVWORLD) - ទូទាំងប្រទេសទាំងមូលនៅមានករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ ចំនួន ២.៥៧២ នាក់  ដែលក្នុងនោះមានករណីកូវីដ  ១៩ ចំនួន ១៦០១ ករណី ដែលឆ្លងក្នុងប្រទេស។

យោងតាមព័ត៌មានពីក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបង្ហាញថា ចាប់ពីម៉ោង ៦ ល្ងាចថ្ងៃទី ២០ ខែមីនាដល់ម៉ោង ៦ ព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា វៀតណាមគ្មានករណីឆ្លងកូវីដ - ១៩ ទេ។ ទូទាំងប្រទេសទាំងមូលនៅមានករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ ចំនួន ២.៥៧២ នាក់  ដែលក្នុងនោះមានករណីកូវីដ  ១៩ ចំនួន ១៦០១ ករណី ដែលឆ្លងក្នុងប្រទេស។

រហូតមកដល់ពេលនេះ ប្រទេសវៀតណាមបានព្យាបាលជាសះស្បើយសម្រាប់អ្នកជំងឺកូវីដ - ១៩ ចំនួន ២,១៩៨/២៥៧២ នាក់ ហើយ៣៥ នាក់ត្រូវស្លាប់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ