នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម Nguyen Tan Dung នឹងចូលរួមផ្សារណាត់ពិព័រណ៍អាស៊ាន-ចិន CAEXPO

តាមសេចក្តីអញ្ចើញរបស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងរដ្ឋអំណាច
តំបន់ស្វ័យ័តជនជាតិ Zhuang  ខេត្ត Guangxi ចិន នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម  
Nguyen Tan Dung នឹងចូលរួមផ្សារណាត់ពិព័រណ៍អាស៊ាន-ចិន និងសន្និសីទកំពូល
វិនិយោគ ពាណិជ្ជកម្ម អាស៊ាន-ចិន លើកទី ៩ (CAEXPO) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅ
ទីក្រុង Nanning ខេត្ត Guangxi ចិន ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ដល់ទី ២១ កញ្ញា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ