នាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ៖ការបោះឆ្នោតនៅប្រព្រឹតទៅតាមផែនការកំណត់។

          

នាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ៖ការបោះឆ្នោតនៅប្រព្រឹតទៅតាមផែនការកំណត់។ - ảnh 1
រូបថត​VNA

Vovworld- នាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃបានអះ អាងថាការបោះឆ្នោតនៅប្រព្រឹត្តទៅតាមផែនការ
កំណត់។នេះជាព័ត៌មានដែលបានប្រកាសនៅសន្និសីទកាសែតនាថ្ងៃទី២៨មករាបន្ទាប់
ពីការជួបប្រាស្រ័យរវាងនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃលោកស្រី Yinglukជាមួយព្រធានគណះកម្មា
ធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតលោក Somchai Sriuthiyakornស្តីពីលទ្ឋផលផ្អាកការបោះឆ្នោត
ជាសកលនេះ។ក្នុងពេលនោះបាតុករប្រឆាងរដ្ឋាភិបាលបន្ត​បិទផ្លូវនៅជំវិញគ្លិបកងទ័ព
នៅជាយក្រងបាងកកជាកន្លែងរៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ។ថ្លែងមតិជាមួយមជ្ឈដ្ឋានអ្នកសារព័ត៌មាន
បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំគណះរដ្ឋមន្រ្តីនាថ្ងៃទី២៨មករាឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃលោក Surapong Toovichakchaikulលើកច្បាស់ថា៖រដ្ឋាភិបាលជាបណ្តោះអាសន្ននៅមានបំណងរៀបចំ
ការបោះឆ្នោតនាចុងសប្តាហ៍នេះដដែល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ