នាវាទេសចរណ៍មួយគ្រឿង ដែលដឹកអ្នកដំណើរឆ្លងវីរុស SARS-CoV-2 ទៅកាន់ Florida នៃសហរដ្ឋអាមេរិក

(VOVWORLD) - យោងតាមព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្របសម្រួលបានឲ្យដឹងថា នាវាទេសចរណ៍ Coral Princess បានដឹកមនុស្សចំនួន ១.៨៩៨ នាក់ ដែលក្នុងនោះចំណោមមានអ្នកដំណើរចំនួន ១.០២០។
នាវាទេសចរណ៍មួយគ្រឿង ដែលដឹកអ្នកដំណើរឆ្លងវីរុស SARS-CoV-2 ទៅកាន់ Florida នៃសហរដ្ឋអាមេរិក - ảnh 1 នាវាទេសចរណ៍ Coral Princess (រូបថត៖ usatoday.com)

បន្ថែមនាវាទេសចរណ៍មួយគ្រឿងទៀត ដែល ដឹកអ្នកដំណើរ ឆ្លងវីរុស SARS-CoV-2 កំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ ទីក្រុង Fort Lauderdaleនៅភាគខាងត្បូង រដ្ឋ Florida នៃសហរដ្ឋអាមេរិក។ យោងតាមព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្របសម្រួលបានឲ្យដឹងថា នាវាទេសចរណ៍ Coral Princess បានដឹកមនុស្សចំនួន ១.៨៩៨ នាក់ ដែលក្នុងនោះចំណោមមានអ្នកដំណើរចំនួន ១.០២០ នាក់និងសមាជិកនាវិកចំនួន ៨៧៨ នាក់ ហើយក្នុងនោះបានរកឃើញអ្នកដំណើរចំនួន ៧ នាក់ និងនាវិកចំនួន ៥ នាក់បានផ្ទុក Covid – 19។

តាមគម្រោង នាវាទេសចរណ៍ Fort Lauderdale និងទៅដល់ទីក្រុង Fort Lauderdale នាថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ហើយអ្នកដំណើរនិងនាវិកទាំងអស់ត្រូវដាក់នៅដាច់ដោយឡែកក្នុងនាវានេះផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ