បើកទិវាសៀវភៅវៀតណាមលើកទី ៨ នៅទីក្រុងហូជីមិញ

(VOVWORLD) -  នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែមេសា ទិវាសៀវភៅវៀតណាមលើកទី ៨ ត្រូវបាននាយកដ្ឋានបោះពុម្ពផ្សាយ សម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយរៀបចំពិធីបើកនៅទីក្រុងហូជីមិញ។

 នេះជាលើកទី ១ ហើយ ដែលទិវាសៀវភៅវៀតណាមត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងហូជីមិញដោយមានសកម្មភាព ជាច្រើនរវាងអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកអាននូវចំណងជើងសៀវភៅស្ដីពីការរំដោះវៀតណាមខាងត្បូង ឯកភាពប្រទេសជាតិ;  សៀវភៅសម្រាប់កុមារ; សៀវភៅដែលជម្រុញការច្នៃប្រឌិតសម្រាប់យុវជន។ ទិវាសៀវភៅវៀតណាមលើកទី ៨ បានតាំងបង្ហាញ សៀវភៅជាង ២ ម៉ឺនក្បាល និងសៀវភៅចំនួន ៣ ម៉ឺនក្បាលដែលត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីបម្រើដល់មិត្តអ្នកអាន។ សកម្មភាពក្នុងទិវាសៀវភៅវៀតណាមលើកទី ៨ នឹងប្រព្រឹត្តិទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែមេសាខាងមុខផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ